Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

-Inspirational Quotes-

Find a passion and pursue it, Fall in love.
Dream big.
Drink wine, eat great food and spend quality time with good friends.
Laugh everyday.
Believe in magic.
Tell stories.
Reminisce about the good old days but look with optimism to the future.
Travel often.
Learn more.
Be creative.
Spend time with people you admire.
Seize opportunities when they reveal themselves.
Love with all your heart.
Never give up.
Do what you love.
Be true to who you are.
Make time to enjoy the simple things in life.
Spend time with family. Forgive even when its hard smile often.
Be gradeful.
Be the change you wish you see in the world.
Follow your dreams.
Try new things.
Work hard.
Dont count the minutes count the laughs.
Embrace change.
Trust in yourself.
Be thanful.
Be nice to everyone.
Be happy.
Live for today and above all...make every moment count.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μην διαφημίζετε το site/blog η οποιοδήποτε website σας, αν δεν έχει ζητηθεί στο άρθρο. Τα σχόλια τέτοιου τύπου θα διαγράφονται!